#   Tím Z V P R VP PP VN PN +/- GS GI B
1. Nemecko Nemecko 3 3 0 0 0 0 0 0 4 9 5 8
2. Rusko Rusko 3 2 1 0 0 0 0 0 1 10 9 6
3. Slovensko Slovensko 3 1 2 0 0 0 0 0 0 9 9 3
4. Slovinsko Slovinsko 3 0 3 0 0 0 0 0 -5 7 12 1
#   Tím Z V P R VP PP VN PN +/- GS GI B
1. Rusko Rusko 2 2 0 0 0 0 0 0 3 10 7 6
2. Nemecko Nemecko 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3
3. Slovensko Slovensko 2 1 1 0 0 0 0 0 1 6 5 3
4. Slovinsko Slovinsko 1 0 1 1 0 0 0 0 -1 2 3 1
#   Tím Z V P R VP PP VN PN +/- GS GI B
1. Nemecko Nemecko 2 2 0 1 0 0 0 0 2 7 5 5
2. Slovensko Slovensko 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 3 4 0
3. Rusko Rusko 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0 2 0
4. Slovinsko Slovinsko 2 0 2 0 0 0 0 0 -4 5 9 0